Pomoc

Baza Usług Rozwojowych - szansą dla przedsiębiorców i branży szkoleniowej

Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów.

Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

 Uprzejmie przypominamy, że korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne, zarówno dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe, jak i przedsiębiorców czy osób poszukujących ofert. Z myślą o wygodzie naszych użytkowników przygotowaliśmy materiały informacyjno-edukacyjne zawierające wskazówki dotyczące obsługi Bazy:

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją systemu (link) lub obejrzenia filmików instruktażowych (link).

Użytkownicy Bazy mogą także skorzystać z telefonicznej pomocy konsultantów, dostępnych pod numerem 801 808 108.

Przed konsultacją telefoniczną warto zapoznać się z listą powtarzających się pytań (link).

więcej

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi problemów w wypełnianiu kart usług przypominamy, że nazwy miejscowości muszą być wybierane z gotowej listy rozwijanej. Możliwość ręcznego wypełniania tego pola służy jedynie wyszukiwaniu odpowiedniej wartości i nie jest równoznaczna z poprawnym uzupełnieniem danych w karcie usługi. Tylko wybranie odpowiedniej nazwy z listy spowoduje pojawienie się nazwy województwa, powiatu i gminy. Konsekwencją nieprawidłowego uzupełnienia nazwy miejscowości będzie zablokowanie karty usługi na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, ponieważ system automatycznie traktować będzie to pole jako nieuzupełnione.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że karty usługi będą blokowane we wskazanym terminie również w przypadku niewypełnienia pozostałych danych adresowych (kod pocztowy, nazwa ulicy, numer budynku).

Więcej informacji na temat blokowania kart usług można znaleźć na stronie Proces blokowania kart usług.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania karty usługi, dostępnej pod adresem Pomoc.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 stycznia 2018 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 01.02.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji. 

Do pobrania:

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 01.02.2018 r.

15 oraz 16 lutego br. w Łodzi odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej (KEP), poświęcony m.in. osiągnięciom firm szkoleniowych, coachingowych, doradczych, a także  wyzwaniom sektora edukacyjnego.

Więcej o Kongresie

Przedsiębiorców i przedstawicieli firm szkoleniowych zapraszamy do udziału w sesji plenarnej, sesjach tematycznych i warsztatach w drugim dniu kongresu.

Podczas KEP eksperci PARP przedstawią możliwości dofinansowania szkoleń pracowników i zasad rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji. PARP jest partnerem wydarzenia.

Program

Rejestracja

Zgłoś błąd