Pomoc

W związku z napływającymi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od instytucji szkoleniowych sygnałami o pojawieniu się ofert zakupu certyfikatu/uzyskania akredytacji uprawniających do uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych, w których firmy oferujące zakup certyfikatu powołują się na wyłączną rekomendację PARP, informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie preferuje jednego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego przyznanie akredytacji, a także nie jest powiązana z żadną jednostką certyfikującą/akredytującą. 

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 sierpnia 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (Lista certyfikatów/akredytacji - stan na 06.09.2016r.)

więcej

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny na www.inwestycjawkadry.pl został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych. System został dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (link), które weszło w życie 11 sierpnia 2016 r. Nowa odsłona portalu została uruchomiona pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, realizujących ciekawe inicjatywy adresowane do uczniów, studentów lub absolwentów. Termin składania zgłoszeń upływa 3 października 2016 roku. Więcej szczegółów na stronie: (link).

Pragniemy uprzejmie poinformować, że od środy, 24 sierpnia 2016 roku, od godziny 6.00 do czwartku, 25 sierpnia 2016 r., do godz. 12.00 nastąpi czasowe wyłączenie funkcjonalności „moduł użytkownika” na portalu inwestycjawkadry.pl. Ma to bezpośredni związek z pracami informatycznymi nad aktualizacją systemu. Od 25 sierpnia br. baza będzie dostępna pod nowym adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Za wszelkie utrudnienia związane z pracami aktualizacyjnymi serdecznie przepraszamy.

Zgłoś błąd