Pomoc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 22 kwietnia w godzinach 6.00-17.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Bazy Usług Rozwojowych wynikająca z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych. Uprzejmie przepraszamy ze ewentualne utrudnienia.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprasza 19 kwietnia br. firmy szkoleniowe i doradcze do skorzystania z możliwości rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) podczas Mobilnego Punktu Rejestracji Bazy Usług Rozwojowych.

więcej

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP w szczególności dla podmiotów wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz uczelni wyższych. Poświęcone będzie ono przedstawieniu założeń Bazy Usług Rozwojowych oraz procedury składania wniosków o wsparcie w WARP. 

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 marca 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 07.04.2017 r.)

więcej

 

www.ec.europa.eu/epale/pl

 

EPALE to pierwsza ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych, m.in. szkoleniowców, edukatorów, decydentów, andragogów. Głównym celem platformy jest stworzenie dla kadry edukacji dorosłych przestrzeni do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy a przez to do doskonalenia swoich kompetencji.

EPALE umożliwia dostęp zarówno do aktualnych informacji o osiągnięciach i trendach oraz do najnowszych wytycznych, materiałów i wyników badań w sektorze edukacji dorosłych, jak również do czołowych, europejskich ekspertów w dziedzinie uczenia się dorosłych. Treści merytoryczne skupione są na platformie w pięciu głównych wątkach tematycznych związanych z edukacją dorosłych: wsparcie osoby uczącej się, środowisko uczenia się, umiejętności życiowe, jakość oraz polityki.

Najważniejsze elementy platformy to blog oraz biblioteka materiałów i opracowań na temat edukacji dorosłych a także kalendarz wydarzeń zawierający informacje o kursach, warsztatach, seminariach i konferencjach organizowanych w Europie dla specjalistów w obszarze edukacji dorosłych.

Platforma EPALE to także możliwość nawiązywania kontaktów z osobami z branży, wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji, publikowania i komentowania treści. To również doskonałe narzędzie do poszukiwania międzynarodowych partnerów do projektów.

 

więcej

Zgłoś błąd