Pomoc

Uprzejmie przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Administrator Bazy, w trosce o jakość świadczonych usług rozwojowych publikowanych na portalu https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, dokonuje weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w kartach podmiotu oraz spełniania określonych wymagań przez podmioty zarejestrowane w Bazie (audyt funkcjonowania podmiotu w Bazie). Procesem audytu objęte mogą zostać podmioty, które uzyskały wpis do Bazy z możliwością świadczenia usług podlegających dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po przeprowadzeniu pierwszych pilotażowych audytów, obecnie przechodzimy do działania na większą skalę – angażując do tego procesu niezależnych wykonawców działających na nasze zlecenie. Począwszy od miesiąca maja 2017 r., audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych będą prowadzone także przez niezależne instytucje działające na zlecenie PARP:

  1. Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice;
  2. Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. Królowej Korony Polskiej 3/2, 70-485 Szczecin.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 22 kwietnia w godzinach 6.00-17.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Bazy Usług Rozwojowych wynikająca z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych. Uprzejmie przepraszamy ze ewentualne utrudnienia.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprasza 19 kwietnia br. firmy szkoleniowe i doradcze do skorzystania z możliwości rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) podczas Mobilnego Punktu Rejestracji Bazy Usług Rozwojowych.

więcej

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP w szczególności dla podmiotów wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz uczelni wyższych. Poświęcone będzie ono przedstawieniu założeń Bazy Usług Rozwojowych oraz procedury składania wniosków o wsparcie w WARP. 

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 marca 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 07.04.2017 r.)

więcej

Zgłoś błąd