Pomoc

Konfederacja Lewiatan w dniach 5-6  grudnia organizuje interdyscyplinarną konferencję „Praca 4.0 Rynek pracy, wynagrodzenia i ubezpieczenia w XXI w.”. Wydarzenie to daje specjalistom różnych dziedzin możliwość spotkania i dyskusji na tematy związane ze współczesnym rynkiem pracy oraz zjawiskami go kształtującymi. Konferencja będzie okazją do wysłuchania opinii przedstawicieli administracji publicznej, nauki oraz biznesu, a także praktyków HR i specjalistów rynku pracy.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 października 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz  serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 02.11.2016r.).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa na Szkolenia z obsługi systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

więcej

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Baza wiedzy” została opublikowana zaktualizowana wersja podręcznika dla firm szkoleniowych. Nasz poradnik to przygotowane w przystępnej formie kompendium praktycznej wiedzy dla trenerów, menedżerów lub właścicieli firm szkoleniowych, zainteresowanych korzystaniem z Bazy Usług Rozwojowych.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 października 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (Lista certyfikatów/akredytacji – stan na 21.10.2016r.)

więcej

Zgłoś błąd