Pomoc

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza 9 czerwca br. firmy szkoleniowe i doradcze z regionu do skorzystania z możliwości rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) podczas Mobilnego Punktu Rejestracji Bazy Usług Rozwojowych.

Czym są Mobilne Punkty Rejestracji?

To bezpłatne punkty, w których nasi pracownicy pomagają firmom szkoleniowym i doradczym zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych. Rejestrację poprowadzą konsultanci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu zaoszczędzą Państwo czas i będą mieli okazję do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. Więcej o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie (link

więcej

Baza Usług Rozwojowych jest użyteczna nie tylko dla branży szkoleniowej, ale także służy przedsiębiorcom z sektora MSP, którzy mogą dzięki niej zarządzać zamówionymi usługami rozwojowymi. Baza stanowi usprawnienie w pracy działów HR i umożliwia zarządzanie wybranymi szkoleniami oraz uczestnikami szkoleń, monitoring jakości wybranych usług, organizację pracy w firmie poprzez system uprawnień.

więcej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2017 r. w trosce o podniesienie użyteczności systemu dla jego użytkowników zaktualizowaliśmy wybrane funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych.

Lista najważniejszych zmian:

Profil Uczestnika indywidualnego

  • Dane użytkowników Dodano formularz „Dane dodatkowe”, który będzie widoczny w chwili pierwszego zapisania się na usługę dofinansowaną. Zawiera ona pola do wypełniania dla użytkowników korzystających z ID wsparcia. Będą one dostępne tylko dla uczestników objętych wsparciem w wybranych województwach.

 

Profil Uczestnika instytucjonalnego

  • Dane pracowników instytucji W zakładce „Pracownicy” przedsiębiorcom z wybranych województw pojawi się oznaczenie wskazujące na poprawne wypełnienie przez danego pracownika danych wymaganych do udzielenia wsparcia.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 15 maja w godzinach 17.00-19.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Bazy Usług Rozwojowych wynikająca z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych. Uprzejmie przepraszamy ze ewentualne utrudnienia.

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako jeden z Operatorów  PSF w województwie dolnośląskim oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych organizują bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców branży szkoleniowej. Spotkanie pt. „Wyzwania dla sektora usług rozwojowych w województwie dolnośląskim” w szczególności dedykowane jest dla podmiotów z regionu. Poświęcone będzie ono przedstawieniu bieżącej sytuacji na rynku usług rozwojowych oraz zasadom dystrybucji środków z funduszy unijnych w ramach PSF.

więcej

Zgłoś błąd