Pomoc

Kolejny Mobilny Punktu Rejestracji Bazy Usług Rozwojowych planowany jest 20 lutego w Toruniu. W Mobilnych Punktach nasi konsultanci bezpłatnie pomagają nie tylko w uzupełnieniu formularza rejestracyjnego (tzw. Karty Podmiotu), ale też dokonują na miejscu weryfikacji danych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wpisu do Bazy Usług Rozwojowych w ciągu jednej wizyty.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o aktualizacji „Zasad funkcjonowania podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług”, stanowiących załącznik nr 4 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych. Jest ona związana z koniecznością dostosowania treści „Zasad…” do zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U. 2016, poz. 1129 ze zm.).

więcej

Zachęcamy do wykorzystania szansy na bezpłatną i szybką rejestrację w Bazie Usług Rozwojowych wraz z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości! Nasz Mobilny Punkt Rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych 26 stycznia odwiedzi Kraków.

Czym są Mobilne Punkty Rejestracji?

To darmowe punkty, w których nasi pracownicy pomogą firmom szkoleniowym i doradczym zapoznać się z systemem oraz zarejestrować w Bazie Usług Rozwojowych. Eksperci PARP wspierają nie tylko w uzupełnieniu formularza rejestracyjnego tzw. Karty Podmiotu, ale także dokonują na miejscu weryfikacji danych przedstawianych przez firmę szkoleniową. Daje to możliwość uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych w ciągu jednej wizyty.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 grudnia 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowych dokumentów na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała dwa zgłoszenia, w tym 1 pozytywnie (Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 10.01.2017 r.)

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 grudnia 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 27.12.2016r.)

więcej

Zgłoś błąd