Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 listopada 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 13.12.2016r.)

więcej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w konferencji EDUinspiracje, która odbędzie się 21 grudnia 2016 roku w Oświęcimiu. EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty.

więcej

7 grudnia w Bazie Usług Rozwojowych wgraliśmy aktualizacje i szereg usprawnień w dostępnych funkcjonalnościach. Część z nich dotyczy warstwy wizualnej i poprawy sposobu prezentacji kluczowych informacji. Pozostałe skupiają się na poprawie wykrytych błędów. Nasi administratorzy techniczni rozwiązali już znaczną część ze zgłoszonych przez użytkowników problemów. Nad pozostałymi intensywnie pracujemy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim użytkownikom Bazy Usług Rozwojowych, którzy po uruchomieniu w sierpniu 2016 r. jej nowej odsłony przekazali nam informację zwrotną o swoich doświadczeniach z systemem. Mamy nadzieję, że wprowadzone usprawnienia przełożą się na wygodniejsze i bezproblemowe korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych.

więcej

Pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniu dzisiejszym w godzinach 15.00 – 17.00 nastąpi krótkoterminowa przerwa techniczna w funkcjonowaniu Bazy Usług Rozwojowych.

Zaistniała sytuacja ma związek z pracami informatycznymi nad aktualizacją systemu oraz wczytaniem szeregu usprawnień w dostępnych funkcjonalnościach.

Za wszelkie utrudnienia związane z pracami aktualizacyjnymi serdecznie przepraszamy.

Wykorzystaj szansę na bezpłatne i szybkie zarejestrowanie się w Bazie Usług Rozwojowych – przyjdź i zapisz się wraz z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości! Nasz Mobilny Punkt Rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych odwiedzi Szczecin oraz Wrocław, zapraszamy.

Dlaczego opłaca się być w Bazie Usług Rozwojowych?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które pozyskają dofinansowanie na szkolenia lub doradztwo w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) będą miały możliwość zapisania się na usługę jedynie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Na wsparcie przedsiębiorców w rozwoju kompetencji swoich pracowników w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przeznaczono prawie 400 mln euro.

więcej

Zgłoś błąd