Pomoc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia opis koncepcji funkcjonowania podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych oraz zestawienie wszystkich uwag nadesłanych w trakcie konsultacji dotyczących wymagań w zakresie jakości usług rozwojowych. Dokumenty te stanowią uzupełnienie koncepcji weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Monitorujący POWER 10 lutego 2016r. Opis ww. koncepcji znajduje się w poprzednim komunikacie.

Pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim, których uwagi i propozycje przyczyniły się do ustalenia ostatecznego kształtu ww. wymagań.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem koncepcji funkcjonowania podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych.

Przedstawiamy również zestawienie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji wraz ze stanowiskiem PARP. 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu 10 lutego 2016 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój podjął uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania koncepcji weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Ww. wymagania są rezultatem konsultacji społecznych prowadzonych w IV kwartale 2015 r.

więcej

Przeprowadzenie oceny wartości kapitału ludzkiego jest procesem skomplikowanym i stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Firmy, które dysponują narzędziami wspierającymi realizację tego zadania mają podstawy do podejmowania decyzji personalnych, mogą lepiej ocenić potrzeby rozwojowe pracowników, opracować pogłębioną diagnozę kapitału ludzkiego z rekomendacją wykorzystania jego potencjału w budowie silnej pozycji rynkowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła rozwiązanie, które pomoże przedsiębiorcom w diagnozie potencjału - Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL). Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami eksperckimi pani Justyny Nosko, która była koordynatorem projektu NKL.

więcej

Czy polscy przedsiębiorcy prawidłowo interpretują różnice pomiędzy coachingiem a mentoringiem? Czy potrafią w pełni korzystać z obydwu tych metod rozwoju? Jakie szanse daje firmom dobrze przeprowadzony mentoring?  Zapraszamy do zapoznania się z zapisem rozmowy z Przemysławem Duchniewiczem, Prezesem European Mentoring and Coaching Council Polska (EMCC) i Małgorzatą Matusiak, Członkiem Zarządu EMCC.

więcej

W opinii Piotra Piaseckiego, prezesa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, zmiana perspektywy finansowania usług rozwojowych będzie miała istotny wpływ na kształtowanie się rynku szkoleń. Wiele wskazuje na to, że nadchodzące lata przyniosą także szereg innych ważnych zmian dla tej branży. Dotyczyć będą one zarówno oczekiwań klientów jak i zasad funkcjonowania podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Wszystkich zainteresowanych prognozami dla branży szkoleniowej zapraszamy do lektury obszernego wywiadu.

więcej

Zgłoś błąd