Pomoc

W związku z ustaleniami poczynionymi podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego dot. zapewniania jakości usług rozwojowych w RUR, które odbyło się w siedzibie PARP w dniu 15 grudnia 2015 r., poniżej prezentujemy materiał przygotowany jako podsumowanie ww. spotkania oraz materiał podsumowujący koncepcję zmiany wymagań jakościowych w odniesieniu do podmiotów i świadczonych przez nie usług, a także sposobu ich weryfikacji.

więcej

Czy e-learning całkowicie tradycyjne metody prowadzenia szkoleń? Eksperci ze Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego przekonują, że raczej do tego nie dojdzie. Można go jednak skutecznie łączyć z tradycyjnymi sposobami rozwoju kompetencji. 

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie podsumowujące konsultacje dot. wymogów jakościowych związanych ze świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia br. w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie w godzinach 11.00-14.30. Korzystając z okazji pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach i przekazały nam swoje uwagi i sugestie dotyczące zarówno warunków rejestracji jak również wymogów jakościowych związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem RUR.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu o uruchomieniu rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe przypominamy, że aby uzyskać wpis do RUR w pierwszej kolejności należy przekazać w systemie informatycznym wypełnioną Kartę Podmiotu do weryfikacji, a następnie wygenerować z systemu i przesłać do PARP podpisane stosowne Oświadczenie.

więcej

Wielu przedsiębiorców staje przed dylematem w jaki sposób zwiększyć efektywność swojego biznesu. Zazwyczaj pierwszym odruchem jest cięcie kosztów. Na szczęście już wiemy, że to rozwiązanie jest krótkowzroczne. Dzięki dostępności finansowania szkoleń ze środków publicznych pojawiła się inna opcja. Chodzi o podnoszenie poziomu kompetencji pracowników. Jednak jeden i drugi pomysł bez wnikliwej diagnostyki może w konsekwencji okazać się drogim eksperymentem.

więcej

Zgłoś błąd