Pomoc

Nowe udogodnienia w Bazie Usług Rozwojowych


 

W Bazie Usług Rozwojowych umieszczono modyfikację dotyczącą zapisu na usługę. Przedsiębiorca zapisujący na usługę swoich pracowników zostanie ostrzeżony, że dokonuje zapisu komercyjnego, w sytuacji, kiedy nie wybierze numeru ID wsparcia przy nazwisku pracownika. Użytkownicy zapisujący się z profilu indywidualnego zostaną poinformowani, że jeżeli są pracownikami przedsiębiorstwa delegowanymi na usługę, to zapis powinien zostać dokonany z profilu uczestnika instytucjonalnego. 

Komunikat ten ułatwi Państwu zapis na usługę z odpowiedniego profilu uczestnika na usługę z dofinansowaniem. 

Zgłoś błąd