Pomoc

Aktualizacja listy certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji – stan na dzień 21 kwietnia 2017 r.


W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 kwietnia 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 21.04.2017 r.)

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 21.04.2017 r.
Zgłoś błąd