Rejestr Usług Rozwojowych – ważne informacje dot. rejestracji usługodawców


Drukuj

W nawiązaniu do komunikatu o uruchomieniu rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe przypominamy, że aby uzyskać wpis do RUR w pierwszej kolejności należy przekazać w systemie informatycznym wypełnioną Kartę Podmiotu do weryfikacji, a następnie wygenerować z systemu i przesłać do PARP podpisane stosowne Oświadczenie.

Jednocześnie przypominamy, że spełnienie kryteriów minimalnych i kryteriów wiarygodności zawartych w Karcie Podmiotu nie wiąże się obecnie z możliwością świadczenia usług współfinansowanych z EFS, gdyż PARP została zobowiązana do opracowania nowych wymagań jakościowych dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz samych usług, na które uczestnik będzie mógł pozyskać dofinansowanie. Nowe wymogi zastąpią dotychczasowe kryteria do połowy 2016 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/95-uruchomienie-rejestracji-podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe-w-rur.